Diskriminering i arbetslivet är en vardagssak

De flesta människor har någon gång upplevt diskriminering i arbetslivet. Det finns många olika grunder som diskrimineringen kan baseras på, som kön, klass, hudfärg, sexuell läggning eller andra aspekter av vem man är och hur människor ser på en. Det är en mycket vanlig företeelse, och trots att det är olagligt att diskriminera på arbetsplatsen, är det tyvärr mycket vanligt att just personerna som diskriminerar kommer undan. Ibland kan diskrimineringen i arbetslivet vara väldigt subtil och svårupptäckt, framför allt för utomstående parter som inte är direkt inblandade.

Det är då viktigt att veta hur man ska skydda sig mot sådana situationer och med vem man ska prata för att lösa situationen. Steg nummer ett för att ta kontroll över situationen är att veta vilka rättigheter man har som arbetstagare.

Hur man undviker att diskrimineras i arbetslivet.

Det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att skydda sig mot diskriminering. Det mest givna kan tänkas vara att prata direkt med personen som man upplever diskriminerar en, men det är inte alltid så lätt. Ibland kan till och med personen som diskriminerar vara helt omedveten om att den utsätter personen för diskriminering, eftersom många av de fördomar som diskrimineringen baseras på är helt omedvetna.

För att sätta sig in i vilka rättigheter man har som arbetstagare har det nu kommit ut en bok om diskriminering i arbetslivet som kan fungera som handbok både för arbetstagaren och för arbetsgivaren för att skapa så bra förutsättningar som möjligt på arbetsplatsen. I boken behandlas bland annat hur man kan skydda sig mot diskriminering och vilka lagar som gäller för att garantera att arbetsplatserna blir mer rättvisa.